سوالات متدوال

خیر، این وبسایت تنها برای خرید عمده همکاران و تعمیرکاران می‌باشد و برای غیر امکان ثبت سفارش میسر نیست.

درحال حاضر امکان ارسال مرسولات به وسیله تیپاکس و به صورت پس کرایه ( به عهده مشتری) می‌باشد.

سفارشات تکمیل شده قبل از ساعت 12 ظهر که وجه آن‌ها پرداخت شده است، در روز جاری تحویل تیپاکس می‌شوند. البته شرای ذکر شده برای روز‌های کاری می‌باشد

بله. اگر به صورت لیست مشخص شده ارائه شده باشد، پس از هماهنگی با مشتری، سفارش جمع آوری می‌شود.

پس از تایید نهایی سفارش و هماهنگی با مشتری، به صورت کارت به کارت و ارسال رسید واریزی آن به واتساپ مجموعه امکان پذیر می‌باشد.